Това са дрехи - уникати, които са една отпратка към традицията на българския народен костюм.Осъвременени са като форма, с вмъкнати ръчно тъкани елементи, изпълнени в гладка гобленова техника.
Представени са елеци с ръчно тъкани предни части и гръб от вълнен плат.
В момента авторката работи върху пуловери с тъкана предна част и връхни облекла с тъкани елементи.