Ръчно изработените тъкани са традиция в българското народно творчество.
Оттам е голямото увлечение на авторката към ръчно тъкания текстил.
Всички представени тук пана са изработени на вертикален стан.
Повечето са изпълнени в смесена техника с естествени материали:
основа - памук и вътък - вълна.

Дърво 1 Листо Дърво 2
В синьо Тотем Риба 2
Фигура Риба 1 Маска